Home

Wie zijn wij?

EigenWijs met Leegstand is begin 2013 opgericht en ontstaan op initiatief van WOUW-Amsterdam, een netwerk van maatschappijkritische 50-plus vrouwen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door gedreven Amsterdammers die met hun verschillende achtergronden elkaar goed aanvullen. De stichting wordt daarbij gesteund door een comité van aanbeveling en enkele vaste adviseurs.

Opheffingsbericht

 

Binnenkort wordt de Stichting EigenWijs met Leegstand opgeheven.

Geïnteresseerden in gezamenlijk wonen met ouderen kunnen zich aanmelden bij het Platform WoonInitiatieven Amsterdam:

 

E platformwia@gmail.com

 

I pwia.nl

 

Geeft 'waardeloos' geworden vastgoed een waardevolle toekomst!

Wat willen wij?

.De stichting EigenWijs met Leegstand wil dat leegstaande panden worden getransformeerd tot een spannende mix van woon- en werkeenheden voor ouderen en studerende jongeren, ateliers voor kunstenaars, werkruimten voor zzp’ers en buurt en zorg ondersteunende functies; voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Wij willen zelf invulling geven aan onze manier van wonen en willen een plek waar je op een prettige manier oud kunt worden, samen met anderen en zo lang mogelijk met de regie in eigen hand.

 

In het gebouw komen voorzieningen waar zowel de nieuwe gebruikers als de bewoners en onder-nemers uit de buurt behoefte aan hebben.

 

Een groeiend aantal belangstellenden heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Hoe meer mensen, hoe sterker we staan. Doet u mee?

Hoe werken wij?

Om ons doel te realiseren ontwikkelt EigenWijs met Leegstand een eigen woonconcept.

Daarbij zoeken wij samenwerking met gemeente, woningbouwverenigingen, bouwers, financiers en andere groepen met vergelijkbare ideeën.

Wij inventariseren zorgvuldig de leegstand in Amsterdam, met name binnen, maar ook net buiten de Ring (A10). Wanneer een pand ons geschikt lijkt gaan we met betrokkenen in gesprek en maken samen een haalbaarheidsonderzoek.

We bekijken de mogelijkheden die het pand en de locatie bieden voor ons concept en komen zo tot een plan voor de transformatie.

De stichting verbindt partijen met elkaar. De (ver)bouwplannen, financiering en de exploitatie worden door de toekomstige gebruikers ingevuld. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een coöperatieve vereniging oprichten voor de verdere uitvoering.

Deelnemers

Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan als deelnemer of als sympathisant. Dit kan (bij voorkeur) via het contactformulier op onze website of door een e-mail met uw persoonlijke gegevens te sturen aan: eigenwijsmetleegstand@gmail.com

 

Informatie

Circa 2 keer per jaar organiseert EigenWijs met Leegstand bijeenkomsten, tussendoor sturen we nieuwsbrieven per e-mail. Voor actuele zaken worden ‘flitsbulletins’ gestuurd: bijvoorbeeld over (fiets)excursies, bezichtigingen van panden of interessante bijeenkomsten.

 

Actief meedoen

We hebben de volgende werkgroepen:

 

• communicatie en pr

• financieel model

• zorg en welzijn

• panden

 

Hoe meer mensen in deze werkgroepen meedoen hoe beter; bij aanmelding kunt u zich hiervoor opgeven.

 

Folder

U kunt hier de folder van EigenWijs met Leegstand downloaden.